Jump to content

Ngwaga wago tlwaelega

Gotšwa go Wikipedia

Ngwaga wa go tlwaelega on nale matšatši a makgolo a mararo, masome tshela hlano (365) ge kgwedi ya Dibokwane ya ngwaga wo enale mtšatši a masome pedi seswai. Ngwaga wa go tlwaelega o ne dibeke tše 52, le letšatši le tee. Se sengwe sa kgatlego ka ngwaga wa go tlwaelege ke gore ngwaga wo, o thoma e bile of felela ka letšatši la beke le le tee (mohlala, ngwaga 2009, o thomile ka Labone, wa felela ka Labone).