Dibokwane

Gotšwa go Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

Dibokwane goba Febereware ke kgwedi ya bobedi ya ngwaga tšhupamabakeng ya Gregorian. Dibokwane ke kgwedi ye kopana ka matšatši ka ge e na le matšatši a ka fase ga a 30.

Dibokwane e na le matšatši a 29 ka ngwagamolele, mola ka ngwaga wa go tlwaelega e na le matšatši a 28. Dibokwane ke kgwedi ye kopana go feta dikgwedi ka moka.