Beke

Gotšwa go Wikipedia

Beke ke botelele bja matšatši a šupa (7) ao a latelanago. Beke ke paka ya matšatši ao a kgaolago dikgwedi le ngwaga.