Common Monetary Area

Gotšwa go Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Common Monetary Area (CMA) e hlomaganya Afrika Borwa, Lesotho le Swaziland go mašeleng a lekgotla. CMA e thekgwa ke Southern African Customs Union (SACU).

Namibia e bile leloko morago ga boipušô, e fela ya e kgogela morago ka 1993. Dollar ya Namibia, lilangeni ya Swaziland le loti ya Lesotho di lekana le ranta ya Afrika Borwa. Ranta ea dumelaga ebile ea dinageng tse.

Go maloko a SACU Botswana ke yona fela esego leloko la CMA.