Monetary union

Gotšwa go Wikipedia

Ka thutothuo Monetary Union ke ge dinaga di dumelana go hlakanela goba go šomiša mašeleng a tee (common currency).