Jump to content

Sekgopha

Gotšwa go Wikipedia

Sekgopha (Aloe arborescens) (af:Kransaalwyn) ke sehlašana seo e lego sa lapa la aloe Asphodelaceae gomme se thunya go tloga ka Mopitlo go fihla ka Mosegamanye. Sehlašana se se nkgokolo, se gola ka lebelo gomme se na le matlakala a nama, a botala bja leratadima le matšoba a mahwibidu a go phadima, a diphaephe godimo ga ditlhale. Sebjalo se atlega letšatšing le le tletšego gomme se nyaka meetse a mannyane.

Mohuta wo o direga ka Eswatini, Malawi, Mozambique, Afrika Borwa le Zimbabwe.