Jump to content

Pan South African Language Board

Gotšwa go Wikipedia

 

Lekgotla la Polelo la Pan Afrika Borwa ( Afrikaans </link> , khutsofatšwo PanSALB ) ke mokgatlo wa Afrika Borwa wo o theilwego go godiša malementši, go tšwetšapele maleme a 11 a semmuso, le go šireletša ditokelo tša maleme a Afrika Borwa. Boto e hlomilwe ka Molao wa 59 wa 1995 ke Palamente ya Afrika Borwa . [1]

Go tlaleletša malemeng a 11 a semmušo a Afrika Borwa, PanSALB e katanela gape go tšwetša pele Polelo ya Dika ya Khoe, San, le ya Afrika Borwa . [2]

Dihlogwa tša PanSALB di akaretša: Dikomiti tša Polelo tša Profense, Mekgatlo ya Polelo ya Bosetšhaba le Diyuniti tša Bosetšhaba tša Polelo.

Ka go le lengwe[lokiša | edit source]

Ka Pherekgong 2016, Tona ya Afrika Borwa ya Bokgabo le Setšo, Nathi Mthethwa o ile a fediša boto ka moka ya PanSALB, ka morago ga pego ya gore magareng ga 2014 le 2015, ditshenyagalelo tša taolo tša boto di be di ile godimo go tloga go dimilione tše 8 go ya go dimilione tše 11 tša ZAR, mola ditshenyegelo tša taolo ya yona di theogile go fihla go dimilione tše 17 go tšwa go dimilione tše 23 tša ZAR, mola tšhomišo ya yona ye e sa laolegego e be e le dimilione tše 28. [3]

  1. "PanSALB History". Archived from the original on 2018-09-03. Retrieved 2024-04-10.
  2. "NO. 59 OF 1995: PAN SOUTH AFRICAN LANGUAGE BOARD ACT, 1995" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2022-08-23. Retrieved 2024-04-10.
  3. Marianne Thamm (25 February 2016). "Multilingualism: Pan South African Language Board going nowhere slowly, haemorrhaging millions".