Jump to content

Thapelo ya Morena

Gotšwa go Wikipedia

Tatawešo wa Magodimong!
Leina la gago a le kgethwe,
Mmušo wa gago a o tle.
Thato ya gago a e direge mo lefaseng bjalo ka ge e direga legodimong.
O re fe lehono bogobe bja rena bjaka mehla,
O re lebalele melato ya rena bjale ka ge le rena re lebalela bao ba re phošeditšego.
O se re iše molekong, gomme o re phološe bobeng.
Gobane mmušo ke wa gago, le maatla le kgalalelo, ka go sa felego.
Amene.

Tata rena wa magodimong.
Leina la gago a le kgethwe.
Mmuso wa gago a o tle.
Thato ya gago a e dirwe mo lefaseng,
bjaloka ge e dirwa legodimong.
O re fe lehono bogobe bja rna bja tsatsi le lengwe le le lengwe.
O re swarele diphoso tsa rena
bjaloka ge le rena re swarela ba ba re foseditsego.
O se re ise molekong,
eupsa o re pholose bobeng.
Amen.

Tatawešo wa magodimong!
Leina la gago a le kgethwe;
mmušo wa gago a o tle;
thato ya gago a e dirwe mono
lefaseng bjalo ka ge e dirwa legodimong;
re fe lehono bogobe bja rena bja ka mehla;
re lebalele melato ya rena bjalo ka ge re lebalela ba ba nago le melato go rena;
o se re iše molekong;
gomme o re phološe bobeng;
gobane mmušo ke wa gago,
le maatla, le tumišo, ka go sa felego.
Amene.

Lukas 11.2-4 [1]
Tatawešo wa magodimong!
Leina la gago a le kgethwe; mmušo wa gago a o tle;
thato ya gago a e dirwe mono lefaseng
bjalo ka ge e dirwa legodimong;
O re fe lehono bogobe bja rena bja ka mehla.
Re lebalele melato ya rena,
gobane le rena re lebalela ba ba nago le melato go rena.
O se re iše molekong;
gomme o re phološe bobeng.

Mattheus 6.9-12 Mattheus 6
Tatawešo wa magodimong!
Leina la gago a le kgethwe;
mmušo wa gago a o tle;
thato ya gago a e dirwe mono lefaseng
bjalo ka ge e dirwa legodimong;
re fe lehono bogobe bja rena bja ka mehla;
re lebalele melato ya rena
bjalo ka ge re lebalela ba ba nago le melato go rena;
o se re iše molekong;
gomme o re phološe bobeng;
gobane mmušo ke wa gago, le maatla, le tumišo, ka go sa felego.
Amene.

[2]