Thapelo ya Francis Mokgethwa

Gotšwa go Wikipedia

Morena, re dire badirišwa ba go tliša khutšo ya gago
mo go lego lehloyo a re bjale lerato
mo go lego bohloko, tebalelo
mo go lego phapano, poelano
mo go lego pelaelo, tumelo
mo go lego tlhobogo, kholofelo
mo go lego leswiswi, seetša
mo go lego manyami, lethabo:

nea gore re se nyake kudu go homotšwa eupša go homotša
go kwišišwa eupša go kwišiša
go ratwa eupša go rata

gobane ke mo go feng mo re amogelago
ke mo go swareleng mo re swarelago
ke mo go hweng mo re tswalelwago bophelong bjo bo sa felego.