Oliver Tambo

Gotšwa go Wikipedia

Oliver Reginald Kaizana Tambo o belegilwe ka di 27 Oktobere 1917 gola Bizana, Eastern Cape. O tsene sekolo sa Anglican le Methodist sa boruti. O tšwetše pele dithuto tša gagwe go St Peter's gola Gauteng.

LLIKI[lokiša | edit source]

Ka ngwaga wa 1943, Tambo, Mandela le Walter Sisulu ba hweditše ANC Youth League. Tambo o ile a ba wa mathomo gpba bosetšhaba mongwaledi le leloko la bosetšhaba phethiši ka 1948. Youth League e ile ya šišinya difetogo tša morero wa kgahlanong le kgethologanyo tšwetšaopele. O ile a ba motlatšahlogo ya ANC ka 1958 eupša ka 1959 o ile a hlanka menngwaga e mehlano ka lebaka le go iletša taelo ya mmušo.[1]

BOTHOPSA YA LONDON[lokiša | edit source]

O ile a romelwa moše wa mawatle ke ANC go rulanganya kgahlanong le kgatelelo ya kgethologanyo.

BOELA GOLA AFRIKA BORWA[lokiša | edit source]

boile Afrika-Borwa ka di 13 Desemere 1990 morago ga mengwaga e mosemetharo a le bothopša. Go ile gwaba boima gore a be mopresidente wa ANC ka lebaka la bolwetši bja strouku gomme ka 1991 Nelson Mandela a ba mopresidente eupša ka mahlatse ANC ya bopa setulo se se kgethegilego sa bosetšhaba modulasetulo.

TSA BOHU[lokiša | edit source]

Oliver Tambo o ile a hlokofala ka di 24 Aprele 1993 a nale mengwaga ye 75. Lehu la gagwe le be le le Benoni, Gauteng.

TLHOMPHO[lokiša | edit source]

Tambo o ile a kgopela Reggio Emilia moragonyana ga 2005, bo radipolitiki ba ANC ba ile ba tsebiša merrero ya leina le lefsa e le Johannesburg International Airport morago ga yena. Kgopelo e ile ya amogelwa ebile ba dira moletlo ka di 27 Oktobere 2006. Go ile gwaba le palega ya OR Tambo ga Albet Road Recreaction Ground, Muswell Hill ka ntle ga Alexandra Park Sekolo. Ka June 2003 toropo ya Reggio Emilia e ile ya keteka Tambo ka tlholo ya phaka ka boikgafo go Mopresidente wa Afrika Bosetshaba lekgotla. Ntlo ya gagwe 51 Alexandra Park Road Muswell Hill, London e ile ya rekwa ke Afrika Borwa mmusho ka 2010.

Tšhupetšo[lokiša | edit source]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Oliver_Tambo?action=edit