Mosegamanye 2008

Gotšwa go Wikipedia

Mosegamanye 2008 ke kgwedi ya bošupa ya ngwaga. E thomile ka Labobedi e bile e fela ka morago ga matšatši a 31 ka Labone.