Lingua Franca Nova

Gotšwa go Wikipedia

Lingua Franca Nova (ka bokopana LFN) ke polelo yago hlolwa ke Dr. C. George Boeree wa yunibesithi ya Shippensburg, Pennsylvania. Tlotlontšu ya yona e thewa dipolelo tša SeFora, seItalian, SePotokisi, SeSpanish le SeCatalan. Popopolelo e fokoditšwe. Polelo e šumiša ditlhaka tše masome-pedi pedi.