Jump to content

Lingua Franca Nova

Gotšwa go Wikipedia

Lingua Franca Nova (ka bokopana LFN) ke polelo yago hlolwa ke Dr. C. George Boeree wa yunibesithi ya Shippensburg, Pennsylvania. Tlotlontšu ya yona e thewa dipolelo tša SeFora, seItalian, SePotokisi, SeSpanish le SeCatalan. Popopolelo e fokoditšwe. Polelo e šumiša ditlhaka tše masome-pedi pedi.