Lingua Franca Nova

Gotšwa go Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Lingua Franca Nova (ka bokopana LFN) ke polelo yago hlolwa ke Dr. C. George Boeree wa yunibesithi ya Shippensburg, Pennsylvania. Tlotlontšu ya yona e thewa dipolelo tša SeFora, seItalian, SePotokisi, SeSpanish le SeCatalan. Popopolelo e fokoditšwe. Polelo e šumiša ditlhaka tše masome-pedi pedi.