Jump to content

Letlase la seswai

Gotšwa go Wikipedia

Letlase la seswai ke lebadi leo letlase la lona elego seswai. Letlase la seswai le šumišwa kudu go dikhomphutha le kgale Amerika. Mabadi a letlase a seswai a ka dirwa go tloga go letlase la pedi ka go hloma makoko a dinomoro tse tharo (go tloga letsogong la goja). Mohlala, letlase la pedi la 73 ke 1001001, ge e dirwa makoko eba (00)1 001 001 — gomme lebapi la letlase la seswai yaba 111.

Mohlala wa letlase la lesome

Mohlala wa Letlase la seswa:

Ka go dira dipalo tše, re kgona go bona gore goreng 112 go Letlase la seswa e lekana le 64+8+1 = 73 go letlase la lesome.