Leonardo da Vinci

Gotšwa go Wikipedia

Leonardo da Vinci o belegwe ka 1452 Mosegamanye 15, gola (Anchiano?) Vinci, Republic of Florence obe a tsebega kudu ka talente ya gagwe ya tša matsogo mola ele mothupi mogolo gotša mekgabišo le tše dingwe karolong tša go fapanafapana gotša thekinolotši le tša bokgaba.

Leonardo da Vinci oithutetše tšeo abego a tumme ka tšona Studio of Andrea del Verrocchio.

Le ge abe asena mangwalo a thuto a semmušo ,Ke sethakga kudu ge etla gotša matsogo otsebega kudu ka seswantšho sa Monalisa moo ailego a penta Mosadi tsoko you abego a bitšwa Mona Lisa yo mošweu ka mmala.otsebega gape leka tše dingwe tša go swana le bo Virgin of the Rocks ( c. 1483–1493) Lady with an Ermine ( c. 1489–1491) The Vitruvian Man ( c. 1490) The Last Supper ( c. 1492–1498) Mona Lisa ( c. 1503–1516).