Jump to content

Ledombolo

Gotšwa go Wikipedia

Ledombolo, (le tsebja gape bjalo ka umbhako, ujeqe, dipapata ka Setswana le rostile ka Sexhosa), ke bootho bja setšo bja Afrika Borwa bjo bo fufuditšwego . Ke dijo tšeo di tumilego tša go tlwaelega ka magaeng a mantši ka gare ga Afrika Borwa. Borotho bjo bo apewa ka gare ga sebjana ka pitšeng ya meetse a go bela. E fapana le dumpling ya setšo ka gore e lokišwa ka go šomiša sebidiši e sego lerole la go baka. [1] Go na le diphetogo tše di fapanego tša sebjana go dikologa Afrika Borwa. Ka setšo sa Mazulu, ledombolo le apewa le setšhwu go e na le go apewa le le tee ka pitšeng ye nngwe. Phapano yeo ya borotho bjo bo fufuditšwego e tsebega gare ga Mazulu bjalo ka uJeqe. [2] Ledombolo gantši le jewa le mehuta e fapafapanego ya dijo tša ka thoko tše bjalo ka setšhwu sa kgogo, setšhwu sa nama ya kgomo, setšhwu sa mosela wa pholo, setšhwu sa nku goba mogodu . [3]

  1. Biller, Hilary. "The great debate: are dombolo and dumplings the same thing?". TimesLIVE (in English). Retrieved 2021-07-11.
  2. "Ujeqe". Zola Nene (in American English). 2020-09-02. Retrieved 2021-07-11.
  3. "RECIPE | Make dombolo and more with The Lazy Makoti's versatile dough". TimesLIVE (in English). Retrieved 2021-07-11.