Kgogo

Gotšwa go Wikipedia
Dikgogo

Kgogo ke nonyana ya go ruiwa gae. Kgogo e na le maoto a mabedi ao a nago le menwana ye mene le manala. Leoto la kgogo le bitšwa monatla / monotlo. Molomo wa yona ke wa ntlhana. E na le maphego ka mahlokoreng a yona. Kgogo e beela mae.