Hepatitis A

Gotšwa go Wikipedia
Hepatitis A
Hepatitis ALekga la tšontisi(bohloko bja nyooko) bja go hlolwa ke hepatitis A
Hepatitis ALekga la tšontisi(bohloko bja nyooko) bja go hlolwa ke hepatitis A
Lekga la tšontisi(bohloko bja nyooko) bja go hlolwa ke hepatitis A
Tlhopho le didirišwa tša ka ntle
ICD/CIM-10B15 B15
ICD/CIM-9070.0, 070.1 070.0, 070.1
DiseasesDB5757
MedlinePlus000278

Hepatitis A (ya go tsebagala bjalo ka hepatitis ya phetelo) ke bolwetši bja go fetela bjo šoro bja sebete bja go bakwa ke baerase ya hepatitis A (HAV).[1] Makga a mantši go ba le dišupo tše nnyane goba ga go na dišupo kudu mo baneng ba ba nnyane.[2] Nako ya magareng ga dišupo le phetelo, go bao ba hwetšago bolwetši, ke magareng ga dibeke tše pedi le tše tshela.[3] Ge go na le dišupo gantši di bonagala dibeke tše seswai gomme se se ka akaretša: pherogo, go hlatša, letšhologo, letlalo le serolane, letadi, bohloko dimpeng.[2] Palo ya 10–15% ya batho e itemogela poeletšo ya dišupo mo dikgweding tše tshela morago ga phetelo ya mathomo.[2] Go se šome go šoro ga sebete ga nke go diragala ka ge sese tlwaelegile go diragala go batšofe.[2]

Gantši e phatlala ka go ja dijo goba go nwa meetse a go tšhilafatšwa ka mantle a go ba le phetelo.[2] Hlapikgepetla ya go se butšwe botse gantši ke sehlodi.[4] E ka phatlalatšwa ka patamelo ya motho yo a fetetšwego.[2] Le ge e le gore bana ga ba laetše dišupo ge ba fetetšwe ba sa kgona go fetetša ba bangwe.[2] Morago ga phetelo e tee fela motho wa gona o hwetša sontišo bophelo bja gagwe ka moka.[5] Tlhahlobo e nyaka diteko tša madi ka ge diteko di swana le tša malwetši a mangwe.[2] ke enngwe ya tše hlano tša go tsebja tša dibaerase tša hepatitis: A, B, C, D, le E.

Kenti ya hepatitis A e thuša kudu ka thibelo.[2][6] Dinaga tše dingwe di e eletša gore e dirišwe leboeletša go bana le go bao ba lego kotsing e kgolo bao ba sa kago ba hwetša kenti peleng.[2][7] Go bonagala e na le mohola bophelong.[2] Mekgwa ye mengwe ya thibelo e akaretša go hlatswa ka matsogo le go apea dijo gabotse.[2] Ga go na kalafi e itšeng, ka khutšo le dikalafi tša pherogo goba letšhologo di eletšwa bjalo ka dinyakwa tša motheo.[2] Phetelo gantši e fola go felela ntle le bolwetši bja go tšwelapele bja sebete.[2] Kalafi ya go se šome ga sebete go šoro, ge e ka direga, e ka direga ka pšalollo ya sebete.[2]

Lefaseng ka bophara palo ya dimilione tše 1.5 tša makga a dišupo a tšwelela ngwaga o mongwe le o mongwe[2] ka palo ya dimilione tše lesome tša diphetelo.[8] Go tloga go tlwaelegile dileteng tša mafase ao a nago le tlhwekišo ya go fokola gape ao a se nago meetse a go hlweka.[7] Go mafase ao a tšwešego pele 90% ya bana e fetetšwe ka mengwaga ye 10 gomme ba ka sontega ge ba gotše.[7] Gantši e direga ka tsogo go dinaga tše tšwetšego pele ga nnyane moo bana ba sa nkago ba bontšhego ge e sa le ba ba nnyane gomme kenti e sa phatlalatšwa.[7] Ka 2010, hepatitis A e šoro e bakile mahu a 102,000.[9] Letšatši la Lefase la Hepatitis le tšwelela ngwaga ka ngwaga ka July 28 go tšweletša temošo ya hepatitis ya phetelo.[7]

Ditšhupetšo[lokiša | edit source]

  1. Ryan KJ, Ray CG (editors) (2004). Sherris Medical Microbiology (4th ed.). McGraw Hill. pp. 541–4. ISBN 0-8385-8529-9. {{cite book}}: |author= has generic name (help)
  2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 Matheny, SC; Kingery, JE (1 December 2012). "Hepatitis A." Am Fam Physician. 86 (11): 1027–34, quiz 1010–2. PMID 23198670.
  3. Connor BA (2005). "Hepatitis A vaccine in the last-minute traveler". Am. J. Med. 118 (Suppl 10A): 58S–62S. doi:10.1016/j.amjmed.2005.07.018. PMID 16271543.
  4. Bellou, M.; Kokkinos, P.; Vantarakis, A. (March 2013). "Shellfish-borne viral outbreaks: a systematic review". Food Environ Virol. 5 (1): 13–23. doi:10.1007/s12560-012-9097-6. PMID 23412719.
  5. The Encyclopedia of Hepatitis and Other Liver Diseases. Infobase. 2006. p. 105. ISBN 9780816069903.
  6. Irving, GJ.; Holden, J.; Yang, R.; Pope, D. (2012). "Hepatitis A immunisation in persons not previously exposed to hepatitis A.". Cochrane Database Syst Rev. 7: CD009051. doi:10.1002/14651858.CD009051.pub2. PMID 22786522.
  7. 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 "Hepatitis A Fact sheet N°328". World Health Organization. July 2013. Retrieved 20 February 2014.
  8. Wasley, A; Fiore, A; Bell, BP (2006). "Hepatitis A in the era of vaccination". Epidemiol Rev. 28: 101–11. doi:10.1093/epirev/mxj012. PMID 16775039.
  9. Lozano, R (Dec 15, 2012). "Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010". Lancet. 380 (9859): 2095–128. doi:10.1016/S0140-6736(12)61728-0. PMID 23245604.