Jump to content

Go hloya bašele

Gotšwa go Wikipedia
Khathune ya 1912 ya lehloyo la bašele yeo e beago bašele molato ka baka la go bea katlego ya tša boiphedišo go la United States kotsing.