Essop Pahad

Gotšwa go Wikipedia

Essop Pahad
Essop Pahad (1985)
Tona ka Bopresidenteng
Mo setulong
14 June 1999 – 24 September 2008
Leloko la Palamente
O thomile ofising
10 May 1994
Parliamentary Counsellor
Mo setulong
10 May 1994 – 14 June 1999
Ditshidimošo tša gagwe
O belegweEssop Goolam Pahad
(1939-06-21)21 Phupu 1939
Schweizer-Reneke, Transvaal, South Africa
O hlokofetše6 Mosegamanye 2023(2023-07-06) (aged 84)
Mokgatlo wa dipolotikiAfrican National Congress
Bana2
Mo tharing ya

Essop Goolam Pahad (21 June 1939 – 6 July 2023[1]) e be e le radipolotiki wa Afrika Borwa. O šomile bjalo ka Tona ka Kantorong ya Mopresidente go tloga ka 1999 go fihla ka 2008, gomme e bile modirišani wa kgauswi wa Thabo Mbeki.[2]

Early life[lokiša | edit source]

Pahad o belegetšwe Schweizer-Reneke Profenseng ya peleng ya Transvaal..[3] E be e le morutwana wa kgale wa bobedi Yunibesithi ya Witwatersrand (Wits) le Yunibesithi ya Sussex. O thomile mošomo wa gagwe wa thuto ka legoro la Bachelor of Arts la mahlale a dipolotiki kua Wits. Yunibesithing ya Sussex, o phethile Master of Arts dipolotiking tša Afrika gammogo le PhD ya gagwe historing. Thaetlele ya thesese ya gagwe e be e le "Tlhabollo ya Mekgatlo ya Dipolotiki ya India ka Afrika Borwa 1924 – 1946." E be e le ngwanabo Aziz Pahad.

Political career[lokiša | edit source]

Mošomo wa gagwe wa dipolotiki o thomile ka 1958 ge a be a eba setho sa Transvaal Indian Youth Congress. Ka 1962 Pahad o ile a swarwa ka lebaka la go rulaganya seteraeke seo se sego molaong, ka morago ga go thibelwa ga African National Congress. Ka December 1964, Pahad o ile a thibelwa ka nywaga e mehlano gomme a ya bothopša. Ge a le bothopša, Pahad o ile a tsenela ka mafolofolo kudu le ANC le SACP. O emetše SACP lekgotleng la barulaganyi bakeng sa Tlhahlobo ya Bo-Marx ya Lefase.[4]

Career in government[lokiša | edit source]

Ka morago ga dikgetho tša kakaretšo tša Afrika Borwa tša 1994, Pahad o šomile bjalo ka Moeletši wa Palamente go Motlatšamopresidente wa nako yeoThabo Mbeki. O thwetšwe bjalo ka Tona ka Kantorong ya Mopresidente ka morago ga dikgetho tša kakaretšo tša 1999. Ka 2000 go begilwe gore ka kopanong ye e tswaletšwego ya komiti ya taolo ya ANC Pahad o lekile go thibela dinyakišišo tša bomenetša ka go Kwano ya Dibetša, e lego tatofatšo yeo Pahad a e gannego go sa šetšwe dipego tše ntši tša go fapana le seoy.[5]

Pahad o bile le seabe go kgoboketšeng R1.55 milione go tšwa go bathekgi ba dikhamphani go thwala Ronald Suresh Roberts go ngwala taodišophelo ya Mopresidente wa nako yeo Mbeki..[5]

Ka morago ga go rola modiro ga Mbeki bjalo ka Mopresidente wa Afrika Borwa ka Lewedi 2008, Pahad o ile a romela go itokolla ga gagwe bjalo ka Tona.[6][7]

Post-2008[lokiša | edit source]

Pahad e be e le leloko la Komiti ya go Rulaganya Sebjana sa Lefase sa FIFA sa 2010 seo se swerwego ka Afrika Borwa, gomme a bolela ka 2008 gore bašweu ba Afrika Borwa ba nyaka gore tiragalo ye e palelwe. Dinyakišišo tše di ikemetšego tša Lekgotla la Dinyakišišo tša Mahlale a Batho (HSRC) di begile ka Pherekgong 2010 gore bašweu ba Afrika Borwa ge e le gabotse ka kakaretšo ba thekga tiragalo ye.[8]

Pahad o tšerwe filimi a le gona lenyalong la Vega Gupta le Aakash Jahajgarhia tiragalo yeo e hlotšego seo se bitšwago mahlabisadihlong a Gupta-gate ka Afrika Borwa.

Pahad e be e le modulasetulo wa boto ya South Africa/Mali Timbuktu Manuscripts Trust gammogo le modulasetulo wa boto ya bahlokomedi ba South African Democracy Education Trust, le leloko la komitiphethiši ya bosetšhaba ya African National Congress.[3] Morago ga go tlogela mmušo ka 2008 Pahad o thakgotše jenale ya Afrika Borwa ya kgwedi le kgwedi (ka morago ya kotara) yeo e bitšwagoThe Thinker,[9] yeo ka morago e ilego ya tšewa ke Yunibesithi ya Johannesburg ka 2019.

Pahad o hlokofetše ka kankere ka la 6 Julae 2023, a na le mengwaga ye 84.[2][10]

References[lokiša | edit source]

  1. https://nnn.ng/former-minister-essop-pahad/
  2. 2.0 2.1 Ngcobo, Khanyisile (6 July 2023). "Essop Pahad, close confidant of Thabo Mbeki, dies aged 84". Times LIVE. Retrieved 6 July 2023.
  3. 3.0 3.1 "Essop Goolam Pahad". Who's Who South Africa. Archived from the original on 12 March 2012. Retrieved 11 September 2011.
  4. "Our leaders – Ministers". Archived from the original on 2 March 2007. Retrieved 28 February 2007.
  5. 5.0 5.1 Myburgh, James (7 November 2007). "Feinstein on Essop Pahad". Politics Web. Retrieved 11 September 2011.
  6. "Confusion rattles markets", Sapa (IOL), 23 September 2008.
  7. "Gold Mafia – Episode 4 – Have The King With You". YouTube. Al Jazeera. Retrieved 15 April 2023.
  8. Independent on Sunday, 2 January 2010, "Whites also want 2010 to be a success - study"Template:Fix/category{{#if: |[{{#if:
  9. "Are you or have you ever been an HIV-denialist?". Politics Web. 30 March 2009. Retrieved 11 September 2011.
  10. https://www.citizen.co.za/news/former-minister-presidency-essop-pahad-dies-84/