Jump to content

Ditlakala tše tšhweu

Gotšwa go Wikipedia
Outdoor scene of a man and woman seated on chairs in front of a group of ten children of varying ages, barefoot and wearing simple clothing
Lapa le le hlopegagola la batho ba bašweu go tšwa Alabama le ile la bonagala ka ngwaga wa 1913 bjalo ka "boithagatso " ka gobane ba ile ba phonyokga ditlamorago tše di fokodišago tša bolwetši bja hookworm, mogo le pellagra bo bego bo tlwaelegile gare ga ba bašweu ba ba hlopego bjaka Borwa le di tshepedišo tse ditšhile ts die fokolago le tiragalo ya "go ya letsopa" goba "go ya go ja ditlakala" (geophagia).

leina la batho bao ba hlopegago ka seja hlapi ke [white trash] polelo ya go nyatša ya batho bashweu goba maemo a bona ka Seisemane sa MaAmerika ba šupa batho ba bašweu bao ba sokolago , kudu ka matla ka morago ga magang a batho baka borwa bja United States. seo se šupa kgatologanyo go badudi ba bašweu gomme lemaemo a mapelo a bona a phuhlama kudu[1] E šomišwa bjalo ka go aroganya ga basomi ba ba hlomphegago le bao ba šomago ka bogkare" "ba ba hlopegelego" go tšwa go ba ba bego dibodu, "ba ba sa laolege, bao ba sa lebogego le bao ba šišimišago" "go hlopegelego kudu". Go šomišwa ga lentšu le gofa bafsa maemo a magareng le a godimo tsela ya go ikarola go bodiidi le go hloka maatla ga batho bashweu bao ba senago sa bona, bao ba sa kgonego go thabela ditokelo tšeo, gammogo le tsela ya go latola boitshwaro bja bona.[2]

  1. Donnella, Leah (August 1, 2018). "Why Is It Still OK To 'Trash' Poor White People?". Code Switch. Washington, D.C.: National Public Radio. Archived from the original on May 25, 2019. Retrieved August 3, 2018.
  2. Cite error: Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Drinkard