Boso

Gotšwa go Wikipedia
Matlakadibe

Boso ke boemo le diphetogo tša lefaufau nakong bjalo ka matlakadibe, moya, maru, pula, mogodi le lehlwa.