Jump to content

Baskin-Robbins

Gotšwa go Wikipedia

Baskin Robbins ke ketane ya lefase ka bophara ya lefelo la go rekiša ice cream yeo e nago le difranchise dinageng tša go feta tše 30. Go tšwa mafelong a 5800, a 2800 a theilwe United States. E hlomilwe ka 1953 ka go kopanywa ga dikgwebo tše pedi tše di aroganego tša ice cream tša Burt Baskin le Irv Robbins, bao e bego e le barwarre. Pele ga kopanyo, dikgwebo tše pedi tše di aroganego tša ice cream di be di bitšwa Burt’s Ice Cream Shop le Snowbird Ice Cream. Snowbird Ice cream e be e na le ditatso tše 21 ka nako yeo, yeo e bego e tumišwa bjalo ka padi le ye foreše.

Ka morago ga ge dikgwebo tše pedi di kopantšwe go ba Baskin-Robbins, yeo ka morago e bego e tla ba lefelo la go rekiša ice cream leo le tumilego lefaseng ka bophara, e ile ya kgoromeletša moano wa ‘ditatso tše 31.’ Baskin-Robbins e be e le ya boitlhamelo mokgweng wa yona wa go bea pele tshepedišo ya go tšea mehlala —go dumelela batho go latswa ditatso tše di fapa-fapanego tša ice cream ka khaba e pinki go fihlela ba hwetša tatso yeo ba e nyakago. Le gona, Baskin-Robbins e bile wa mathomo wa go tsebiša kuku ya ice cream setšhabeng.