Mošomi:Slippery slope302

Page contents not supported in other languages.
Gotšwa go Wikipedia

Ga gona ditlhaka letlakaleng le. O ka fetleka leina la letlakala matlakaleng a mangwe, fetleka "logs", goba wa fetola letlakala le.