Mošomi:2A00:4802:2A4:A400:1C7F:BAF:B009:544D

Gotšwa go Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ga gona ditlhaka letlakaleng le. O ka fetleka leina la letlakala matlakaleng a mangwe, fetleka "logs", goba wa fetola letlakala le.