Boledišana le Mošomi:علاء

Gotšwa go Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Ga gona ditlhaka letlakaleng le. O ka fetleka leina la letlakala matlakaleng a mangwe, fetleka "logs", goba wa fetola letlakala le.